Organizace

Vodní záchranná služba (VZS) je spolkem dobrovolníků se zájmem o poskytování neodkladné první pomoci a technické pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti. Zabývá se rovněž zajišťováním bezpečnosti na bazénech a koupalištích, komplexním vzděláváním záchranářů vykonávajících činnost ve vodním prostředí a v neposlední řadě je součástí Integrovaného záchranného systému (IZS).

Na území ČR působí několik desítek pobočných spolků VZS. Vodní záchranná služba Plzeň působí zejména v oblasti vodního díla Hracholusky, kde zřídila stanici první pomoci s nepřetržitým provozem v letní sezóně.

Kromě hladinové služby na Hracholuskách zajišťuje VZS Plzeň technické a zdravotní zabezpečení různých sportovních, kulturních, společenských a dalších akcí. V případě zájmu je pak na základě dohody schopna poskytnout i další služby.

Pravidelnou dosavadní činností je zdravotnické zajištění závodů vodního lyžování, jachtařských, plaveckých a triatlonových závodů na Boleveckém rybníku a na Hracholuské přehradě či zdravotní dozor při akcích pořádaných Městem Plzeň (např. Oslavy 700 let založení města Plzeň, Historické víkendy, Plavba netradičních plavidel, Apriliáda a mnoho dalších).

Členové místní skupiny VZS Plzeň jsou na základě svých dovedností certifikování jako plavčíci, zdravotníci, Vůdci motorových plavidel, potápěči, záchranáři na divoké/volné vodě atp. Podle těchto kvalifikací jsou pak rozděleni do týmů pro výuku mládeže, zabývají se preventivní a osvětovou činností, dále jsou v záchranném týmu určeném pro zásahy při živelních pohromách a v týmu starajícím se o chod stanice první pomoci na Hracholuskách.

Snahou VZS Plzeň je rozšíření základů první pomoci do podvědomí všech a zajištění bezpečnosti na vodních plochách určených k rekreaci a zábavě.

Těšíme se na nové zájemce o spolupráci s Vodní záchrannou službou.