Organizace

Vodní záchranná služba (VZS) je občanským sdružením dobrovolníků se zájmem o poskytování neodkladné první pomoci a technické pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti. Zabývá se rovněž zajišťováním bezpečnosti na bazénech a koupalištích, komplexním vzděláváním záchranářů vykonávajících činnost ve vodním prostředí a v neposlední řadě je součástí Integrovaného záchranného systému (IZS).

Na území ČR působí několik desítek místních skupin VZS. Vodní záchranná služba Plzeň působí zejména v blízkosti vodního díla Hracholusky, kde zřídila stanici první pomoci s nepřetržitým provozem v letní sezóně.

Kromě hladinové služby na Hracholuskách zajišťuje VZS Plzeň technické a zdravotní zabezpečení různých sportovních, kulturních, společenských a dalších akcí. V případě zájmu je pak na základě dohody schopna poskytnout i další služby.

Pravidelnou dosavadní činností je zdravotnické zajištění závodů vodního lyžování, jachtařských, plaveckých a triatlonových závodů na Boleveckém rybníku a na Hracholusské přehradě či zdravotní dozor při akcích pořádaných Městem Plzeň (např. Oslavy 700 let založení města Plzeň, Historické víkendy, Plavba netradičních plavidel, Apriliáda a mnoho dalších).

Členové místní skupiny VZS Plzeň jsou na základě svých dovedností certifikování jako plavčíci, zdravotníci, Vůdci motorových plavidel, potápěči, záchranáři na divoké vodě atp. Podle těchto kvalifikací jsou pak rozděleni do týmů pro výuku mládeže, zabývají se preventivní a osvětovou činností, jsou v záchranném týmu určeném pro zásahy při živelních pohromách a v týmu starajícím se o chod stanice první pomoci na Hracholuskách.

Snahou VZS Plzeň je rozšíření základů první pomoci do podvědomí všech a zajištění bezpečnosti na vodních plochách určených k rekreaci a zábavě.

Těšíme se na nové zájemce o spolupráci s Vodní záchrannou službou.