SPP v. n. Hracholusky

Nepřetržitá služba Vodní záchranné služby během letních měsíců se zázemím v kempu Keramika, zajišťuje poskytnutí první pomoci a technické pomoci na celé ploše v.n. Hracholusky a přilehlých rekreačních oblastech.

Vyžádání pomoci:

Tísňová linka: 112 / 155

Služební telefonní číslo: +420 776 499 112 (pouze pro řešení neakutních stavů, dotazů, informací a technické pomoci).