Potápěči

Na základě ustanovení valné hromady Vodní záchranné služby Plzeň, p.s. bylo založeno potápěčské družstvo. Stěžejními důvody ke zřízení potápěčského družstva byly:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje nedisponuje potápěči
VZS Plzeň zajišťuje hladinovou službu a stanici první pomoci na vodním díle Hracholusky
Policie České republiky již v minulosti oslovila VZS Plzeň se žádostí o spolupráci při vyhledávání utonulých na vodních tocích a plochách v Plzeňském kraji
Členové potápěčského družstva jsou držiteli potápěčských kvalifikací, kteří se nad rámec základních potápěčských dovedností soustavně připravují na plnění úkolů v těch nejnáročnějších podmínkách, jakými jsou například silný proud, znečištěná voda, či ponory ve vodách bez možnosti přímého výstupu na hladinu. Zároveň musí umět ovládat motorová plavidla, lanové techniky a v neposlední řadě i první pomoc.

Potápěčské družstvo, které se neustále rozrůstá, je připraveno k nasazení na vyžádání Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru, při vyhledávání a dohledávání utopených předmětů a utonulých osob. Zároveň se podílejí se na zajišťování akcí na i pod vodní hladinou a vykonávají i potápěčské práce.

21.3.2014 se VZS Plzeň stala výcvikovým střediskem TDI/SDI (TDI/SDI Training Facility) s číslem 1003722. Provádí potápěčský výcvik od základních kurzů až po profesní, dále pak technických a specializačních kurzů v systému TDI (Technical Diving International) a SDI (Scuba Diving International). Bližší informace o systému TDI/SDI naleznete na www.tdisdi.com

* Open Water Diver * Nitrox Diver * Boat Diver
* Advanced OW Diver * Intro to Tech * Deep Diver
* Rescue Diver * Advanced Nitrox Diver * Drift Diver
* Master Scuba Diver * Deco Procedures * Dry Suit Diver
* Divemaster * Cavern Diver * Night & Low Vis. Diver
* Instructor Assistant * Intro to Cave Diver * UW Navigation
* Ice Diver * Cave Diver * UW Photography
* Solo Diver * Wreck Diver