Záchranářský kroužek

Záchranářský kroužek bude probíhat ve školním roce 2018/2019 v delších časových blocích – vždy dle domluvy a aktuálních časových možností lektorů a zájemců.