Začátek tréninků/kroužků ve školním roce 2021/2022

V tomto školním roce začnou tréninky bazénového plavání a Záchranářský kroužek v týdnu od 6. záříLezecký kroužek začne v týdnu od 13. září. Čas začátku a místo konání zůstává stejné jako v předchozím roce.

O případných změnách budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek a aktualizovaného kalendáře: